Erfbelasting

Wanneer je geld erft zul je hier belasting over moeten betalen, dit wordt ook wel erfbelasting genoemd. dit gaat vaak over grote bedragen, denk maar aan een huis dat wordt verkocht. Een huis kan maar zo 300.000 euro kosten, hier kan dan zomaar 100 tot 150.000 euro belasting van af gaan. Dit is natuurlijk erg vervelend helemaal als dit jouw ouderlijke huis is. Waarschijnlijk wil je meer weten over erfbelasting, hieronder wordt meer uitgelegd over wat erfbelasting is en waar je allemaal op moet letten. In dit artikel wordt uitgelegd wat erfbelasting precies is en hoe je hiermee om moet gaan.

Erfbelasting

Wat is erfbelasting

Erfbelasting is de belasting die erfgenamen betalen over een erfenis. Een erfenis is het nalatenschap van een overleden persoon. Hierbij gaat het om zowel het vermogen als eventuele schulden. De waarde wordt hierover bepaald door de overheid. Een erfgenaam zoals een kind betaald een bepaald percentage erfbelasting over de waarde van de erfenis die hij of zij krijgt. Dit kan natuurlijk erg vervelend zijn als deze bedragen er hoog zijn, hierdoor zul je jezelf hier goed om moeten voorbereiden. Als je weet wat er je krijgt kun je alvast aan de slag gaan dit te berekenen. De hoogte van de belasting hangt af van de relatie. Als je kinderen bent van degene die geld afstaat dan is het logisch dat je minder belasting hoeft te betalen dan bijvoorbeeld vrienden van diegene. Familie staat veel dichterbij dan andere mensen. Het kan ook zijn dat degene waar jij van erft schulden heeft, dan wordt jij hier op gewezen. Je kunt hier bezwaar voor tekenen dit moet je echter ruim op tijd doen, de je dit niet dan zul je de schulden moeten betalen. Erg vervelend als je het geld zelf ook al hard nodig hebt.

Vrijstelling erfbelasting

Zoals hierboven al is uitgelegd kun je een bepaald vrijstelling over de belasting krijgen, dit hangt dus af van de relatie met de persoon. Als partner kun je tot bijna 700.000 euro belastingvrij erven. Di9t zorgt ervoor dat partners bij overlijden niet in de problemen komen, eigenlijk is het ook wel logisch want de meeste spullen en geld beheer je samen. Het zou dan niet eerlijk zijn als hierover belasting zou moeten betalen. Als de overledenen een van je ouders is dan kun je tot bijna 50.000 euro belastingvrij erven, alles daarboven betaal je belasting over. Als de overledenen een kind of kleinkind is kun je tot ongeveer 20.000 euro belastingvrij erven. Als kind met handicap kun je ongeveer 60.000 euro belastingvrij erven. Wanneer je ouders dus een erfenis van 300.000 achterlaten betaal je over 250.000 euro belasting, dit zijn hoge percentages. Dit kan maar zo oplopen tot wel 125.000 euro.

Wil je meer informatie over erfbelasting? Klik dan hier.